Chat with us, powered by LiveChat

Minerały konfliktowe

Download pdfW 2010 r. prezydent Obama podpisał ustawę Dodda-Franka o ochronie konsumentów. Paragraf 1502 tej ustawy reguluje międzynarodowy obrót oraz stosowanie minerałów konfliktowych. Podobnie jak w przypadku diamentów konfliktowych (zwanych też krwawymi), termin „minerały konfliktowe” odnosi się do surowców pochodzących z określonej części świata ogarniętej konfliktem, który ma wpływ na wydobycie tych surowców i obrót nimi.
Podjęto szereg działań międzynarodowych w celu ograniczenia obrotu zasobami z obszarów ogarniętych konfliktem oraz zmniejszenia motywacji do ich wydobywania i toczenia walk o nie. Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów z 2010 r. zobowiązuje producentów do przeprowadzania badań swoich łańcuchów dostaw i przekazywania raportów na temat wykorzystywania minerałów konfliktowych.

Do najczęściej wydobywanych minerałów konfliktowych należą kasyteryt (ruda cyny), wolframit (minerał wolframu), koltan (ruda tantalu) i ruda złota; wydobywane są one w różnych krajach, a przed nabyciem przez międzynarodowe przedsiębiorstwa elektroniczne są przekazywane pomiędzy różnymi pośrednikami. Minerały te są niezbędne do produkcji różnych urządzeń elektronicznych.

Aby zapewnić naszych klientów, że wszystkie nasze produkty są zgodne z ustawą Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów oraz ogólną polityką dotyczącą produktów z minerałów konfliktowych, niniejszym oświadczamy, że:

ŻADEN z produktów SODEMANN Industrifjedre A/S nie zawiera jakiegokolwiek z wyżej wymienionych produktów.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.