Chat with us, powered by LiveChat

Strategia ochrony środowiska

Download pdfSodemann Industrifjedre A/S jest firmą handlową z biurem i magazynem — nie posiada działu produkcji. Zdrowa działalność opiera się na wykorzystaniu zdrowego rozsądku na wszystkich polach. Dotyczy to oczywiście również kwestii ochrony środowiska. Sodemann Industrifjedre A/S skupia się na ochronie naszego wspólnego środowiska w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Nie zajmujemy się niebezpiecznymi substancjami chemicznymi ani innymi szkodliwymi produktami. Sortujemy odpady: plastik, metal, szkło, karton itd. Wszystkie odpady poddawane są utylizacji, w formie posortowanej, w pobliskiej stacji recyklingu. Przestrzegamy wszystkich zasad stacji recyklingu w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony środowiska. Jeśli klient nie jest pewien, w jaki sposób zutylizować zakupione u nas zużyte artykuły, może je odesłać do nas w celu zapewnienia właściwej utylizacji.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.