Kodeks postępowania

Download pdfKodeks postępowania to obowiązujące w firmie wytyczne dotyczące odpowiedzialności i dobrych praktyk pracowników i organizacji. Zawiera również wymogi dotyczące kwestii wewnętrznych i zewnętrznych w kontekście społecznych, etycznych i środowiskowych warunków pracy.

Sprawy wewnętrzne:
Sodemann Industrifjedre A/S dąży do tworzenia korzystnego i zdrowego otoczenia pracy. Pracownicy o dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym są bardziej zadowoleni i wydajniej pracują na rzecz siebie i organizacji.

W firmie panuje stosunkowo nieformalna atmosfera. Dbamy o siebie i rozwiązujemy problemy. Ogólnie rzecz biorąc, nie będą w żaden sposób akceptowane zachowania rasistowskie, dyskryminujące, przemocowe i tym podobne.

Sodemann Industrifjedre A/S to firma kierująca się zasadami racjonalności i empatii. Wszyscy pracownicy muszą być uczciwi, godni zaufania i oddani pracy tak, aby nasza wewnętrzna i zewnętrzna współpraca z klientami i dostawcami zawsze opierała się na tych ważnych wartościach.

W Sodemann Industrifjedre A/S zawsze staramy się zapewniać bezpieczne i korzystne warunki pracy zarówno dla personelu biurowego, jak i magazynowego. W firmie nie toleruje się pracy dzieci, wyzysku pracowników, pracy przymusowej, pracy niezgodnej z właściwymi wymogami prawnymi i dyskryminacji. Przestrzega się również wymogów środowiskowych i tym podobnych. Nasza codzienna działalność odbywa się z poszanowaniem bieżących zasad i pracowników.

Relacje zewnętrzne:
Według naszych badań i naszej wiedzy firma Sodemann Industrifjedre A/S nie pozyskuje dóbr z produkcji nieoferującej bezpiecznych i korzystnych warunków pracy personelu administracyjnego i produkcyjnego. Sodemann Industrifjedre A/S nie akceptuje współpracy z dostawcami, którzy wykorzystują pracę dzieci, stosują wyzysk personelu, wykorzystują robotników przymusowych, pracują nie przestrzegając obowiązujących wymagań prawnych, sprzyjają dyskryminacji, nie szanują wymagań dotyczących ochrony środowiska itd. Cała produkcja sprzedawanych przez nas artykułów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i z poszanowaniem współpracowników. Jeśli warunki te nie są spełniane, Sodemann Industrifjedre A/S natychmiast zrywa współpracę.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.