Chat with us, powered by LiveChat

NCA (Umowa o niewprowadzaniu zmian)

Download pdfNiestety nie jest dla nas możliwe poprawne/odpowiednie sporządzenie i podpisanie umowy o niewprowadzaniu zmian, ponieważ cel takiego dokumentu i gama produktów naszej firmy nie przystają do siebie. Podpisanie umowy o niewprowadzaniu zmian nie jest możliwe, ponieważ narzuci to ograniczenia na standardowy produkt. Nie możemy w ten sposób ograniczać standardowego produktu, ponieważ uniemożliwiłoby to nam odpowiednią obsługę różnych zakresów produktów w przyszłości, gdyby w przypadku naszej standardowej konfiguracji wprowadzono ograniczenia. Możemy jednak stworzyć produkt o statusie artykułu specjalnego, co zagwarantuje, że nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ponieważ zmiany artykułów specjalnych będą dokonywane wyłącznie na życzenie klientów. My sami niczego nie produkujemy. Jesteśmy sprzedawcą detalicznym. Zakupujemy produkty w dużych ilościach. Następnie sprzedajemy je i dostarczamy je na podstawie dokładnych życzeń klientów. Sprzedajemy standardowe sprężyny, które nie wymagają certyfikacji ISO i nie muszą spełniać innych surowszych wymogów.

Jeśli dla artykułu istnieją specjalne wymogi np. materiałowe, tolerancji itd., konieczne jest stworzenie specjalnej sprężyny.

Prosimy o pisemny kontakt z naszą firmą, który umożliwi znalezienie zadowalającego rozwiązania dotyczącego sprężyn specjalnych.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.