Chat with us, powered by LiveChat

Dyrektywa UE REACH – przepisy dotyczące substancji chemicznych

Download pdfREACH, co oznacza Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenia substancji chemicznych (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances), jest nazwą przepisów (WE nr 1907/2006) wydanych przez Komisję Europejską, której celem jest zagwarantowanie, że 100 000 różnych rodzajów substancji chemicznych stosowanych w Unii Europejskiej posiada dokumentację określającą ich bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Regulacja ta dotyczy wszystkich substancji chemicznych produkowanych, importowanych lub używanych w ilości minimum 1 tony rocznie przez firmę z kraju członkowskiego UE. W przypadku wielu substancji chemicznych najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska firmy mają obowiązek stosowania w miarę możliwości mniej niebezpiecznych substancji. Nasze produkty nie wykorzystują substancji chemicznych, które figurują na liście szkodliwych substancji dyrektywy REACH w stężeniu wagowym przekraczającym 0,1%. Nasze produkty nie zawierają substancji chemicznych ani substancji niebezpiecznych, ponieważ do produkcji naszych sprężyn wykorzystywane są wyłącznie standardowe oleje lub środki smarne.

SVHC.

W naszych produktach nie stosujemy żadnych substancji chemicznych z listy SVHC.

SVHC to wykaz zawierający szereg substancji, które są szczególnie niebezpieczne. Są sklasyfikowane oddzielnie w ramach REACH (Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy = SVHC). Ten wykaz (zaktualizowany 19/1 - 21 r.) jest dostępny tutaj.

Niezgodność przeglądarki Internet Explorer

Ta witryna niestety nie działa dobrze w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z jednej z następujących bezpłatnych przeglądarek:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.